خط مهندسی
مجله ی آنلاین مهندسی

داده کاوی چیست ؟

داده کاوی یا Data Mining کاوش و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ برای کشف الگوها و قوانین معنی‌دار در میان حجم زیادی از…