خط مهندسی
مجله ی آنلاین مهندسی

فرکانس یا بسامد به زبان ساده

آیا تا به حال به معنی فرکانس فکر کرده‌اید؟ یا اینکه با چه نمادهایی نشان داده می‌شود؟ اصلا فرکانس چطور اندازه‌گیری…