خط مهندسی
مجله ی آنلاین مهندسی
انرژی

انرژی

انرژی (یا معادل فارسی آن یعنی کارمایه!) کمیتی است که از جسمی به جسم دیگر منتقل و یا از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌‌‌شود.

انرژی را می ‌توانیم به‌عنوان «کار ذخیره شده» یا «توانایی انجام کار» تعریف کنیم. به زبان ساده هرگاه کاری انجام می‌شود پای تبدیل انرژی در میان است.

به عقیده کارشناسان، بحران‌های آینده آب، انرژی و محیط زیست هستند.

مهم ترین بحران پیش‌رو را می‌توان انرژی دانست. (زیرا اگر انرژی کافی داشته باشیم می‌توانیم آب را هم تصفیه کنیم)

از طرفی استفاده از منابع سوخت فسیلی برای تامین انرژی سبب آلودگی محیط زیست و گرمایش جهانی شده است.
از اینرو ما نیز در خط مهندسی سهم خود را در توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر انجام داده و با توجه ویژه ای به انرژی‌های تجدیدپذیز خواهیم پرداخت.

انرژی واقعاً چیست؟

انرژی در کتاب‌های درسی بصورت : «توانایی انجام کار» تعریف می‌شود. اندازه‌گیری و محاسبه انرژی و تبدیل آن به…