خط مهندسی
مجله ی آنلاین مهندسی

Energy-trend-report-7

خرید تضمینی برق خورشیدی از بخش خصوصی و حمایت توانیر موجب شده است که مردم روی پشت بام خانه ها سلول های خورشیدی نصب کنند