خط مهندسی
مجله ی آنلاین مهندسی

energy-source-geothermal2

بزرگترین میدان تولید برق زمین گرمایی جهان در گایزر، کالیفرنیا، ایالات متحده‌ی آمریکا قرار دارد. (The Geysers Geothermal Field, California, United States of America)