خط مهندسی
مجله ی آنلاین مهندسی

بیگ دیتا و چالش های فرارو

کلان داده چالش های بسیاری را سر راه ما قرار داده است. یکی از ابتدایی ترین چالش های بیگ دیتا این است که داده را…