خط مهندسی
مجله ی آنلاین مهندسی
نرم افزار مکانیک

نرم افزار مکانیک

در این دسته مطالب مربوط به نرم‌افزار های تخصصی مهندسی مکانیک را دنبال کنید…

نرم‌افزار‌های تخصصی در مهندسی مکانیک به‌طور کلی به سه دسته اصلی زیر تقسیم می‌شوند:

طراحی به کمک کامپیوتر یا Computer Aided Design که به اختصار CAD نامیده می‌شود
مهندسی(تحلیل) به کمک کامپیوتر یا Computer Aided Engineering که به اختصار CAE نامیده می‌شود
ساخت به کمک کامپیوتر یا Computer Aided Manufacturing که به اختصار CAM نامیده می‌شود.

از نرم افزار‌های مشهور می‌توان به Catia ، SolidWorks و Ansys اشاره کرد که در هر سه مورد CAD/CAM/CAE مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لیست کامل نرم‌افزار‌های تخصصی مهندسی مکانیک را در ادامه مشاهده می‌نمایید:

مهم ترين نرم افزارهاي مورد استفاده در مهندسي مكانيك
نرم افزار شبيه سازي و تحليل سيستم هاي ديناميكي :ADAMS
نرم افزار شبيه سازي و تحليل سيستم هاي ديناميكي :Working Model
نرم افزار شبيه سازي ضربه و فرايندهاي انفجاري :LS-DYNA
نرم افزار شبيه سازي ضربه و فرايندهاي انفجاري :AUTODYN
نرم افزاري براي تحليل مهندسي قطعات در تحليل هاي ديناميكي :Ansys
نرم افزار تحليل نيروها و تنش ها :Abaqus
نرم افزار تحليل نيروها و تنش ها :Algor
نرم افزار تحليل نيروها و تنش ها :Cosmos
نرم افزار تحليل نيروها و تنش ها :Comsol
نرم افزار تحليل نيروها و تنش ها :NASTRAN
NASTRAN نرم افزاري براي مدل سازي و ايجاد مدل رياضي براي حلگر :PATRAN
نرم افزار تحليل نيروها و تنش ها :Marc
نرم افزار شبيه سازي حركت سيالات و حل معادلات مومنتوم به صورت عددي :Fluent
Fluent نرم افزاري براي مدل سازي و ايجاد مدل رياضي براي حلگر :Gambit
نرم افزار محاسبات عددي سيالات :Star-ccm+
نرم افزار محاسبات عددي سيالات :FLO++
نرم افزار محاسبات عددي سيالات :CFD++
نرم افزار محاسبات عددي سيالات :OpenFoam
نرم افزار محاسبات عددي سيالات :fidap
نرم افزار محاسبات عددي سيالات :Ansys CFX
نرم افزار محاسبات عددي سيالات :Autodesk Simulation CFD
نرم افزاري براي نوشتن برنامه و محاسبات رياضي در مهندسي :Matlab
نرم افزار محاسبات رياضي و مهندسي :Mathcad
نرم افزار محاسبات رياضي و مهندسي :Maple
نرم افزار محاسبات رياضي و مهندسي :Mathematica
نرم افزار طراحي قطعات :catia
نرم افزار طراحي قطعات :solidworks
نرم افزار طراحي قطعات :Pro/Engineer-Creo Pro/Engineer
نرم افزار طراحي قطعات :NX Unigraphics
نرم افزار طراحي قطعات :Mechanical Desktop-Autodesk Mechanical
نرم افزار طراحي قطعات :Autodesk inventor
نرم افزار طراحي قطعات :Autodesk Autocad
نرم افزار طراحي قطعات :Microstation
نرم افزار طراحي پلنت :PDMS
نرم افزار طراحي پلنت :PDS
نرم افزار طراحي پايپينگ :CaePipe
نرم افزار طراحي پايپينگ :AutoPipe
نرم افزار طراحي پلنت و پايپينگ :AutoPlant
نرم افزار شبيه سازي و تحليل سيستم هاي ترموديناميكي و حرارتي :EES
نرم افزار جداول ترموديناميكي :CATT2
نرم افزار شبيه سازي و تحليل سيستم هاي ترموديناميكي و حرارتي :Thermo-Calc
نرم افزار طراحي و شبيه سازي نيروگاه هاي حرارتي :Thermoflow
نرم افزار قدرتمند طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع از شركت كرير آمريكا :Carrier HAP
نرم افزار طراحي مبدل هاي حرارتي :Aspen B-Jac
نرم افزار طراحي مبدل هاي حرارتي :Aspen HTFS
نرم افزار طراحي توربوماشين ها :CFTurbo
نرم افزار طراحي توربوماشين ها :Numeca FINE/Turbo
نرم افزار ترسيم نقشه تأسيسات ساختمان :Autodesk MEP
نرم افزار طراحي بدنه خودرو :Autodesk Alias Automotive
نرم افزار طراحي موتور خودرو :GT Suite
نرم افزار طراحي موتور خودرو :Engine Analyzer Pro
نرم افزار شبيه سازي و تحليل ديناميكي حركت خودرو :CarSim
نرم افزار مدل سازي توليد قطعات :Power shape
نرم افزار شبيه سازي توليد قطعات :Power mill
توليد به كمك كامپيوتر :MasterCAM
نرم افزار توليد به كمك كامپيوتر :SurfCAM
نرم افزار آناليز شكل دهي :Deform
نرم افزار شبيه سازي ريخته گري :Procast
نرم افزار طراحي مخازن تحت فشار :COADE PVElite
نرم افزار تحليل تنش خطوط لوله :COADE CAESAR II
نرم افزار طراحي پلنت :COADE CADWorx
نرم افزار طراحي مخازن ذخيره :COADE TANK
نرم افزارهاي تحليل جريان پايپينگ :pipenet-pipeflow-pipesys-pipesim-pipephase
نرم افزار تحليل جريان پايپينگ :Piping systems fluid flow
نرم افزار طراحي لوله كشي منطقه اي و شهري :Epanet